-5°C zamglenie

Historia Kościoła Św. Stanisława Kostki

historia, Historia Kościoła Stanisława Kostki - zdjęcie, fotografia

16 listopada 1930 roku prezydent Mościcki uczestniczył w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół na Żoliborzu. Trzy lata wcześniej ustanowiono parafię Św. Stanisława Kostki. Co ciekawe podobno osoba patrona wiązała się z Odsieczą Wiedeńską gdyż Jan III Sobieski zapewniał, że zwycięstwo nad Turkami zawdzięcza wstawiennictwu św. Stanisława Kostki. Projekt kościoła wykonał architekt Łukasz Wolski. Jego projekt nawiązywał  do stylów historycznych, ale był jednocześnie modernistyczny i dlatego znakomicie wpisywał się w charakter nowoczesnej dzielnicy. Pierwotna koncepcja zakładała usytuowanie głównego wejścia do kościoła – co wydaje się naturalne- od strony ulicy Krasińskiego. Według tych planów zaprotestował Zarząd WSM. Mieszkańcy spółdzielni, w dużej mierze komunizujący socjaliści, torpedowali samą inicjatywę  wystawienia kościoła. Wolski wobec licznych zastrzeżeń zaproponował rozwiązanie kompromisowe i zamiast przeprojektować świątynię obrócił ją na planie o 180 stopni, co paradoksalnie wyszło jej na dobre.

W latach 30 powstał zatem obiekt trzynawowy, bazylikowy z emporami i obejściem oraz dwiema przyległymi kaplicami bocznymi- Matki Boskiej Częstochowskiej i Najświętszego serca pana Jezusa. Świątynia zakończona była krótkimi ściętymi wieżami. Między nimi znalazł się trójkątny naczółek. Do 1939 roku postawiono mury do poziomu dachu, ściany wewnątrz zdążono pokryć gipsową sztablaturą. Dalsze prace wykonywano już pod okupacją niemiecką. Krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego wybudowano ambonę z której przemawiał między innymi kapelan powstańców Warszawy – ks. Michał Wyszyński. Wojna przyniosła kościołowi poważne zniszczenia (w ok. 50 procentach). Przygotowanie nowego projektu powierzono Edgarowi Norwerthowi i była to w pewnym sensie kontynuacja poprzedniego projektu. Norwerth zachował modernistyczny charakter kościoła, jednak jego pozycję zaakcentował dwiema strzelistymi, ażurowymi wieżami zwieńczonymi wąskimi hełmami. Zmienił też wejście główne dostawiając przedsionek. Kościół odbudowywano 18 lat. & kwietnia 1963 roku świątynię konsekrował kard. Stefan Wyszyński.

Historia Kościoła Św. Stanisława Kostki komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się