Trasa i Most Krasińskiego - pozorne konsultacje.

plany, Trasa Krasińskiego pozorne konsultacje - zdjęcie, fotografia
Informator Żoliborza 14/10/2015 06:56

Wraca sprawa budowy Mostu Krasińskiego. Wydaje się, że decyzje już zapadły, a konsultacje są pozorne.

 

W dniu 7 października w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbyło się wspólne posiedzenie radnych Dzielnic Targówek, Żoliborz, Praga Północ  oraz przedstawicieli władz miasta. Zgadzam się ze zdaniem Pana Burmistrza Grzegorza  Hlebowicza, że decyzje w sprawie mostu już zapadły i te „konsultacje” to tylko pozorne  działania wynikające z przepisów dotyczących inwestycji  ze środków unijnych. Z wypowiedzi Pana Burmistrza wynika,  że Urząd Wojewody  z poprzedniej  kadencji  odrzucił projekt Trasy i Mostu Krasińskiego z uwagi na brak konsultacji z mieszkańcami, czego wymagają przepisy dotyczące inwestycji ze środków unijnych. Należało wiec  tą  „wadę prawną” zlikwidować i dlatego prowadzone są „konsultacje” z mieszkańcami.  Przemawiają za tym stanowiskiem  trzy  fakty :

 1/ wkrótce wygasną pozwolenia środowiskowe a rozpoczęcie procedury uzyskania ich na nowo odłoży inwestycję w czasie, w interesie Inwestora /Władz Miasta/ jest  szybko rozpocząć inwestycję a ewentualne zmiany w projekcie przesunęłyby  ten termin.

2/ są już zabezpieczone fundusze /ponad  700 mln na lata 2015-2018/ na pierwszy etap inwestycji  – czyli zbudowanie mostu od Jagiellońskiej do Placu  Wilsona, oraz na 2 etap /wiadukt nad torami  do  Ul. Odrowąża 2021-2023/  ale tylko na prace projektowe w drugim etapie.

3/ na pytania Radnych o charakter aktualizacji  projektu,  o możliwości  zmian w projekcie wynikających z konsultacji ,  Przedstawiciele  Władz Miasta /Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Biuro Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu  m.st. Warszawy/  udzielali   na  spotkaniu  wymijających odpowiedzi.

Oczywiście podczas  dyskusji  ścierały się dwa stanowiska : Radni Targówka i Pragi Północ  „walczą”  o  Trasę i Most Krasińskiego.  Mieszkańcy  Kolonii Śliwice  są przeciwni tej inwestycji gdyż niszczy jedyny zielony skwer  na terenie  Kolonii.  Do głosów  przeciw inwestycji  dołączyli się również mieszkańcy  Bródna.  Budowa mostu nie rozwiąże problemów komunikacyjnych tego osiedla, gdyż nie ma do 2023 r.  zabezpieczonych funduszy  na 2 etap  Trasy ,  czyli  wiadukt nad torami kolejowymi,  który  połączyłby  most  z osiedlem, są tylko fundusze  na prace projektowe. Mieszkańcy tego osiedla proponują by te pieniądze przeznaczyć na budowę obwodnicy Pragi.  Natomiast Radni Żoliborza  są:

-  przeciwni tej inwestycji w całości – Radny Tomasz Michałowski  ,

- ewentualnie  „za”  budową mostu  - ale inwestycja o mniejszej skali. Takie stanowisko zaprezentowało Stowarzyszenie Żoliborzan.  Zaprezentowany projekt krytykują przede wszystkim za : rażące przeskalowanie inwestycji  i budowę mostu kosztem innych inwestycji np. obwodnica Pragi.

O przeskalowaniu  Inwestycji  świadczą :

- skrzyżowanie z Wisłostradą  dwa razy większe niż obecnie ;4 pasy ruchu na wlotach, 2 pasy na wylotach, 3 pasy ruchu na wiaduktach, 3 pasy ruchu na rondzie,

- przebudowa ul Krasińskiego do pl. Wilsona – szerokie jezdnia, likwidacja trawników, wąskie chodniki, brak  miejsca  dla ścieżki rowerowej.  

- niepokoi również  zaplanowana możliwość skrętu w lewo  w ul . Czarnieckiego – w  zaprezentowanym projekcie dodatkowy pas na ul. Krasińskiego dla skręcających w  lewo.  Przypominam , że mieszkańcy  wywalczyli zakaz skrętu w ul. Czarnieckiego. W projekcie wraca więc koncepcja tranzytu przez środek osiedla.

- likwidacja przejść dla pieszych   w efekcie  utrudnienia w dojściu na Kępę Potocką  jak również likwidacja przystanków  w okolicy Czarnieckiego, czyli brak dostępu do komunikacji miejskiej w tej okolicy.

Zdaniem Stowarzyszenia Żoliborza  należy ograniczyć skalę inwestycji  co spowoduje obniżenie kosztów o ok.25%  lub  dokonać modyfikację projektu czyli budowa mostu tramwajowo-rowerowo-pieszego,  /przykład  Kraków estakada Wielicka – Lipska/  a uzyskane oszczędności przeznaczyć na inne istotne dla miasta inwestycje – chociażby obwodnica Pragi.

Interesujący głos w dyskusji oddał   Pan Figura z Rady Miasta St. Warszawy reprezentujący w Radzie dzielnice Żoliborz i Bielany. Zwrócił on uwagę czy ta inwestycja jest korzystna z punktu interesu  Miasta, bo że z punktu interesu Targówka i Pragi to tak.  Priorytetem w wydawaniu pieniędzy na inwestycje  w Warszawie powinno być metro, sieć tramwajowa i obwodnica śródmiejska , której fragment stanowiłaby obwodnica Pragi.  Inwestycja  wielkości prawie 1 miliarda zł / koszt 2 etapów/ ewentualnie rozwiąże problemy komunikacyjne 2 dzielnic, a  na przeznaczeniu tych funduszy na budowę obwodnicy Śródmiejskiej, skorzystali by mieszkańcy  wielu dzielnic. Niestety obwodnicy Śródmiejskiej z częścią obwodnicy Pragi nie ma w najbliższych planach inwestycyjnych i dlatego mieszkańcy Pragi i Targówka tak walczą o ten most i trasę, bo „lepszy wróbel w garści, niż gołąb  na dachu”.

 

Elżbieta  Marciniak

 

Trasa i Most Krasińskiego - pozorne konsultacje. komentarze opinie

 • gość 2015-10-14 10:06:29

  Najlepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie skali inwestycji po stronie Żoliborza, tak aby dało się korzystać z dojazdów i zwiększenie nakładów na MOST NAD TORAMI KOLEJOWYMI.
  Takie rozwiązanie powinno dać pozytywny efekt dla wszystkich dzielnic w wyniku JEDNEJ inwestycji a nie rozłożonej na części.

 • gość 2015-10-14 11:29:02

  "nie ma do 2023 r. zabezpieczonych funduszy na 2 etap Trasy" - przed czym trzeba zabezpieczyć te fundusze? Antykorozyjnie?

 • gość 2015-10-14 13:15:32

  Szkoda, że prawie siedem lat temu , gdy z powodów finansowych wstrzymano prace nad mostem Krasińskiego, wystąpienie do władz miejskich ( opublikowane też w prasie) przeszło bez echa. Nie było woli ani ze strony władz jak i mieszkańców drążyć ten temat. Może gdyby zainicjowano społeczną dyskusję udałoby się dopracować kompromisowe rozwiązanie. Pozwolę sobie w całości przytoczyć teks tego wystąpienia, bo w dalszym ciągu wiele propozycji zawartych w tym materiale jest aktualnych
  Witold Sielewicz
  Pani Prezydent m.st. Warszawy
  Pani Przewodnicząca Rady Warszawy
  Panowie Wiceprezydenci
  Panowie Sekretarz i Skarbnik

  Decyzja dotycząca terminu budowy mostu Krasińskiego została odsunięta w czasie. Zapadnie zapewne w ciągu kilku lat. Jednocześnie nie ma żadnych wiążących ustaleń dotyczących koncepcji i projektu mostu. Mamy więc czas na przemyślenie, jaka powinna być nowa przeprawa przez Wisłę, łącząca Bródno i Pragę Północ z Żoliborzem. Od przyjętych rozwiązań komunikacyjnych związanych z budową nowego mostu zależeć będzie jakość życia mieszkańców dzielnicy oraz ostateczny kształt i charakter centralnego miejsca Żoliborza – placu Wilsona, a także ulicy Krasińskiego, mającej przejąć ruch tranzytowy do Alei Prymasa Tysiąclecia.
  Mamy świadomość, że wielu mieszkańców naszej dzielnicy nie jest zwolennikami budowy mostu, a pozostali chcą tylko lokalnej przeprawy, która nie wprowadzałaby dodatkowego ruchu samochodowego i nie tworzyła z ulicy Krasińskiego nowej trasy tranzytowej przez centrum miasta.
  Z podobnymi problemami borykały się władze miasta jeszcze przed wojną. Cytuję za niedawno opublikowaną książką Żoliborz. Przewodnik Historyczny, str. 249: „Dzięki oddaniu w 1937 r. do użytku wiaduktu nad Dworcem Gdańskim zwiększył się w znacznym stopniu ruch samochodowy przez środek dzielnicy w kierunku Łomianek. Wywołało to liczne protesty mieszkańców. Aby zachować niepowtarzalny charakter dzielnicy i ustrzec Żoliborzan przed nadmiernym ruchem samochodowym, możliwością wypadków i hałasem, Magistrat planował odsunąć od centrum dzielnicy trasę wylotową z Warszawy i poprowadzić ją nad Wisłą. Aby to zrealizować, zamierzano przedłużyć Wisłostradę od skrzyżowania z ul. Krasińskiego w kierunku klasztoru na Bielanach i dalej za rogatkami miasta. Powstałaby w ten sposób szeroka arteria wylotowa”.
  Wówczas była to nowa dzielnica. Obecnie Żoliborz, jako dzielnica o unikalnym charakterze, objęty jest ochroną konserwatora zabytków. Rodzi to określone konsekwencje w przypadku ingerencji w ukształtowaną w przeszłości substancję miejską.
  Skoro mamy trochę czasu, warto na nowo przemyśleć koncepcje mostu – wziąć pod uwagę opinie mieszkańców, wartości historyczne i ekologiczne dzielnicy oraz światowe trendy, zmierzające do wyprowadzenia indywidualnego ruchu samochodowego z centralnych dzielnic miast metropolitalnych w zamian za rozbudowę nowoczesnej komunikacji zbiorowej.
  Chcemy rozpocząć dyskusję, czy nie warto odejść od pomysłu wielkiego, drogiego mostu z czterema pasami, torowiskiem tramwajowym i ciągiem pieszo-rowerowym na rzecz mostu tramwajowego z lekką ścieżką pieszo-rowerową, podwieszoną pod płytą torowiska mostu.
  Zalety takiego rozwiązania to :
  1. Dużo niższy koszt i czas realizacji.
  2. Uwzględnienie przez władze samorządowe opinii mieszkańców.
  3. Uszanowanie spokoju unikalnej, zabytkowej dzielnicy mieszkaniowej
  4. Zapewnienie szybkiego przejazdu z Bródna do linii metra przy pomocy nowoczesnych tramwajów, bez konieczności poszukiwania nowych miejsc parkingowych, na które brak miejsca na Żoliborzu.
  5. Uniemożliwienie stworzenia z ulicy Krasińskiego trasy tranzytowej w kierunku Bródna i Białegostoku po planowanym połączeniu tej ulicy z trasą AK.
  6. Znakomite uzupełnienie przeprawy przez most Grota-Roweckiego, który nie tylko nie ma torowisk tramwajowych, ale też nawet ścieżki rowerowej, a chodniki są wyjątkowo niewygodne.
  7. Uwolnienie znacznego obszaru od konieczności budowy licznych estakad, co umożliwi przeznaczenie tych terenów na realizację zadań związanych z rozwojem dzielnicy.
  8. Zlikwidowanie groźby budowy ekranów, które oszpeciłyby dzielnicę.
  Dodatkowe argumenty
  Żoliborz będzie się stawał dzielnicą turystyczną (Muzeum Wojska Polskiego, zmodernizowany Park Kępa Potocka, w którym odbywają się już teraz liczne imprezy masowe, planowany park edukacyjno-rekreacyjny, przystań rzeczna tramwaj historyczny oraz przygotowany przez Dzielnicę program lokalizacji nowych obiektów hotelowych, gastronomicznych i kulturalnych). W związku z tym musimy przygotować rozwiązania komunikacyjne, które preferowałyby komunikację masową, bez rozbudowywania, poza niezbędne potrzeby mieszkańców, miejsc parkingowych. W tej zabytkowej dzielnicy należy dążyć raczej do ograniczenia ruchu samochodowego – oczywiście poza ruchem lokalnym.
  Tranzytowe mosty Grota Roweckiego i Gdański, leżące w granicach Żoliborza w odległości około trzech kilometrów, są w pełni wystarczające dla tych, którzy chcą się dostać własnym samochodem na Żoliborz. Proponowany most tramwajowy nie wyklucza wykonania w przyszłości potrzebnego połączenia drogowego z Bródna do ulicy Jagiellońskiej, nad torowiskiem kolejowym. Ponadto po płycie tramwajowego mostu ewentualnie można dopuścić ruch samochodowych pojazdów uprzywilejowanych.
  Ograniczenie ruchu samochodowego wzdłuż ulicy Krasińskiego pozwoli na zachowanie spokojnego charakteru centrum Żoliborza i umożliwi w przyszłości modernizację placu Wilsona – tak, by nie był on tylko węzłem komunikacyjnym, lecz spełniał funkcję tętniącej życiem przestrzeni społecznej łączącej się w sposób naturalny z Parkiem Żeromskiego i centrum kulturalnym w Forcie Sokolnickiego. Tak właśnie definiowane są potrzeby mieszkańców, co uwidoczniła , nie po raz pierwszy zresztą podjęta ostatnio dyskusja na łamach Gazety Wyborczej.
  Żoliborz jest zwartym, historycznym, układem urbanistycznym. Przedzielanie naszej dzielnicy ruchliwym traktem komunikacyjnym zaburzy jej dotychczasową tożsamość, co już teraz wywołuje liczne protesty mieszkańców. Obawy mieszkańców, że nowy most znacząco pogorszy warunki życia na Żoliborzu, wprowadzając ruch tranzytowy z autostrady, Ochoty, Woli w kierunku Pragi i Bródna są uzasadnione. Po przebudowie ulicy Krasińskiego na ulicę wielopasmową (odcinek Żoliborz Południowego) i przedłużeniu jej do Trasy AK (zgodnie z powstającym planem miejscowym) nic nie powstrzyma licznych kierowców, aby tędy szukali skrótu na Bródno i Pragę, Poznań, Białystok.
  Dotychczasowe konsultacje społeczne uświadomiły władzom miasta, Zarządowi Dróg Miejskich, Zarządowi Dzielnicy, radnym i projektantom, że nie ma przyzwolenia społecznego na tak wielką przeprawę drogową. Uważamy, że jesteśmy w takim momencie, iż możemy jeszcze raz rozpocząć debatę o kształcie mostu wpisującego się w potrzeby komunikacyjne i społeczne nowoczesnego miasta i zabytkowej dzielnicy mieszkaniowej; w oparciu o koncepcję cichej, ekologicznej i wygodnej komunikacji zbiorowej i rowerowej.
  Przyznanie, że pod wpływem głosów lokalnej społeczności władze miejskie postanowiły na nowo przedyskutować koncepcję przeprawy mostowej może, według nas, przynieść pozytywny efekt.
  Dlatego czasami warto odejść od śmiałych i pozornie sensownych rozwiązań, które nie uzyskują akceptacji mieszkańców. Uszczęśliwianie ludzi na siłę zawsze przynosi ujemne skutki polityczne.
  Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Z-ca Burmistrza
  Janusz Warakomski Witold Sielewicz

  Radny Dzielnicy Żoliborz
  Architekt Baltazar Brukalski

 • gość 2015-11-23 17:45:40

  To dzielnica mieszkalna a nie tranzytowa, są trasy i trasami jeździć !!!

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez izoliborz.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG MEDIA SP z o o z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"