12°C pochmurno z przejaśnieniami

Przerwa wakacyjna w przedszkolach tylko za zgodą rodziców

szkolnictwo, Przerwa wakacyjna przedszkolach tylko zgodą rodziców - zdjęcie, fotografia

Przerwa wakacyjna w przedszkolach to norma w naszej dzielnicy od wielu lat. W wakacje funkcjonuje sieć tak zwanych przedszkoli dyżurnych. Ten system od lat powoduje, że pracownicy przedszkola w sposób zorganizowany wykorzystują swój urlop, który w ich przypadku wynosi 35 dni roboczych. Do tej pory o przerwie wakacyjnej decydował organ prowadzący, czyli władze dzielnicy. Tak jednak będzie po raz ostatni w tym roku. Otóż wydane w ostatnich dniach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w sposób diametralny zmienia tę sytuację. Do głosu w tej materii i to w sposób zdecydowany dochodzą rodzice. Artykuł 12. 1 tegoż rozporządzenia mówi, że „.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
Tak więc już w przyszłe wakacje, to rodzice będą musieli wyrazić zgodę na zamknięcie przedszkola i jest to bardzo stanowczy i jednoznaczny zapis w prawie oświatowym. Oczywiście, jeśli rodzice nie zgodzą się na przerwę w funkcjonowaniu przedszkola, to po pierwsze będzie to kłopot w przeprowadzeniu remontów, a po drugie dyrektorzy placówek będą musieli się mocno nagimnastykować, aby udzielić pracownikom i sobie urlopu. Z drugiej strony przy braku koordynacji w dzielnicy może się okazać, że w jakimś okresie wakacyjnym, żadne przedszkole nie będzie działać. Zachęcam władze dzielnicy do zmierzenia się z tym problemem z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ upodmiotowienie rodziców w tej kwestii jest słuszne, ale nakłada na samorząd głębokie przemyślenie tej sprawy.