-5°C zamglenie

Pamięci Stanisława Baltazara Brukalskiego

ludzie, Pamięci Stanisława Baltazara Brukalskiego - zdjęcie, fotografia

20 maja mija piąta rocznica śmierci Baltazara Brukalskiego. Dla tych, którzy interesują się historią Żoliborza, Baltazar (takiego imienia używał choć jego pierwsze imię to Stanisław) był nie tylko osobą wyjątkową, ale co najważniejsze był żoliborskim symbolem łączącym tradycję ze współczesnością. Urodził się na Żoliborzu w 1939 r. w domu zaprojektowanym i wybudowanym przez słynnych swoich rodziców - Barbarę i Stanisława Brukalskich. Należeli oni do przedwojennej i powojennej elity architektonicznej i nie tylko polskiej. Większość kolonii WSM żoliborskiego wraz budynkiem teatru Komedii zostały przez nich zaprojektowane. Baltazar kontynuował zawód rodziców -  został architektem. W tej dziedzinie pozostawił też swoje ślady na Żoliborzu. Jest autorem lub współautorem : pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej - zwanym także pomnikiem Halerczyków,  pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, pomnika oddziału "Kolegium A" Kedywu AK.

Baltazar posiadał coś niesamowitego, ogromną pamięć o historii, tradycji i ludziach Żoliborza, a zarazem wielką wolę działania. Wraz z Edwardem Arteckim przykrócił do życia przedwojenne Stowarzyszenie Żoliborzan, którego był wieloletnim wiceprezesem, a pod koniec życia prezesem. Był  nie tylko radnym dzielnicy Żoliborz kilku kadencji,  redaktorem periodyku „Nasz Żoliborz”, autorem wielu artykułów o Żoliborzu , współtwórcą PROJEKTU ŻOLIBORZ, ale także był wielkim miłośnikiem rowerów,  których posiadał kilka. Należał do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i codziennie przemierzał dziesiątki kilometrów nie zważając na warunki atmosferyczne. Dla wielu lokalnych patriotów  był autorytetem i wzorem miłości do Żoliborza

Miałem przyjemność należeć do tych osób, które Baltazar uważał za swoich najbliższych przyjaciół. To właśnie z nim konsultowałem moje  projekty związane z  rozwojem i modernizacją Żoliborza. Ostatnim projektem  nad którym wspólnie pracowaliśmy był Żoliborz Artystyczny. Udało nam się namówić firmę Dom Development aby planowany przez nich duży zespół mieszkaniowy przy ul. Powązkowskiej odwoływał się w swoich założeniach urbanistycznych do przedwojennej zabudowy Żoliborza, a zarazem upamiętniał wspaniałych żoliborskich artystów. Pozwolę sobie przytoczyć jego ostatni tekst, który przygotował na oficjalne rozpoczęcie budowy Żoliborza Artystycznego, gdzie był jednym z honorowych gości.

Żoliborz Artystyczny

W doskonale skomunikowanym i zarazem zacisznym miejscu na południowo-zachodnim zielonym skraju Żoliborza powstaje nowa część dzielnicy – Żoliborz Artystyczny, silnie nawiązujący do przedwojennych tradycji. W dwudziestoleciu międzywojennym Żoliborz powstał na surowym pniu uwolnionej wrogiej esplanady Carskiej Cytadeli, jako pomnik Niepodległości w powszechnej, patriotycznej, radosnej euforii z odzyskania po 123 latach niepodległości. Wybitni architekci i urbaniści nakreślili doskonały plan urbanistyczny dzielnicy. Poszukując zarazem satysfakcjonujących form życia społecznego, zachowując dbałość o tożsamość mieszkańcu, zdecydowali podzielić dzielnicę na rejony. Pierwszym był Żoliborz Oficerski na chwałę zwycięskiej armii polskiej, dalej Urzędniczy i Dziennikarski –symbolizujące powstałe niepodległe państwo.

Wytyczone planem urbanistycznym rejony w większości realizowane były przez liczne spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe. Ówczesne decyzję doskonale się sprawdziły. Zostały uznane przez kochających swą dzielnicę Żoliborzan i potwierdzone wpisem do Rejestrów Zabytków całej, najnowszej dzielnicy Warszawy. Dynamiczny rozwój Żoliborza trwał niespełna 20 lat, nagle przerwany w 1939r. Kontynuując dziś rozwój Żoliborza tworzymy kolejny –Żoliborz Artystyczny. To nie tylko nazwa. W osiedlu stwarzamy warunki sprzyjające zacieśnianiu stosunków sąsiedzkich, tworząc miejsca spotkań mieszkańców sprzyjające różnorodnej aktywności artystycznej.

architekt Stanisław Baltazar Brukalski

Tych którzy chcieliby odwiedzić jego grób, informuję,  że został pochowany wraz ze swoimi rodzicami na cmentarzu Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Są tam groby ludzi zasłużonych, nie tylko dla Zakładu, ale dla polskiej literatury, nauki i kultury, polityków, uczonych i architektów.

 

Witold Sielewicz

PROJEKT ŻOLIBORZ

Pamięci Stanisława Baltazara Brukalskiego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się