3°C mgła

Nowe ławki i kosze na Rudawce i na Zatrasiu

place i podwórka, ławki kosze Rudawce Zatrasiu - zdjęcie, fotografia

W grudniu ubiegłego roku złożyłem do Wydziału Ochrony Środowiska wniosek
o wymianę oraz ustawienie dodatkowych ławek. Wniosek ten dotyczył dwóch miejsc. Pierwszym z nich jest tzw. „Zieleniec Jasnodworska” znajdujący się między budynkiem przy ul. Elbląskiej 47, a ul. Jasnodworską 12. Teren ten jest niewielkim obszarem wyciętym z gigantycznego terenu będącego w wieczystym użytkowaniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który należy do m. st. Warszawy. Jest to teren, który na początku lat 70-tych miał być przeznaczony na cele oświatowe, tzn. na budowę przedszkola publicznego, takiego samego, jaki z resztą mamy przy ul. Elbląskiej 63A. Niestety teren ten nigdy nie został przeznaczony pod budowę placówki i został w pewien sposób zapomniany. Mało kto wie,
że zieleniec ten, położony wśród obszernych terenów zielonych w Osiedlu WSM Rudawka ma innego zarządcę. Wiele rzeczy było tam robionych społecznie lub na koszt Administracji Osiedla. Wśród nich są latatnie, którymi zarządza do dziś WSM.

Między innymi są tam ciągi piesze z nawierzchni mineralnej, jak również ze zdegradowanych już płyt chodnikowych. Od paru lat teren ten jest regularnie pielęgnowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Natomiast przygnębiająca dotychczas była cała mała architektura, która tam się znajdowała. Niedawno był tam zrealizowany projekt z budżetu partycypacyjnego, w ramach którego powstał wybieg dla psów. Pojawił się elegancki płotek, wewątrz powstała nowa ławka. Natomiast teren dla ludzi nadal pozostał w kiepskim stanie. Ostatecznie w grudniu ubiegłego roku napisałem wniosek o remont ciągów pieszych w obrębie zieleńca, jak również o wymianę ławeki ustawienie koszy.

Wydział Ochrony Środowiska odpowiedział, że w 2018 r. jest w stanie wymienić ławki i kosze. Część ławek od dłuższego czasu nie nadaje się nawet do użytku. Od dawna brakuje desek, leżą płyty paździeżowe przyniesione przez mieszkańców, które pochodzą prawdopodobnie albo ze śmietnikalub  z piwnicy.

Również istotną dla mnie kwestią był wzór ławki, jaki zostanie zastosowany. Szczególnie na Rudawce mamy największą rozmaitość ławek z różnych epok. Dzielnica sugerowała ławkę warszawską, która stosowana jest przede wszystkim na terenie Żoliborza Historycznego. W tym miejscu, patrząc na otaczającą przestrzeń, pasowały ławki wyłącznie
w nowoczesnym stylu. Ponieważ Stowarzyszenie Zatrasie składało wniosek do budżetu partycypacyjnego dotyczący wymiany ławek i koszy wewnątrz swojego osiedla, ich wygląd konsultowano zarówno z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego jak i z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (z tego powodu, że układ urbanistyczny Osiedla WSM Zatrasie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy). W związku z powyższym została ustalona jedna wzorcowa ławka jak i kosz, które ujednolicą i poprawią wygląd naszego otoczenia.

Obecnie Wydział Ochrony Środowiska zrobił przetarg na zamówienie dziewięciu ławek i kilku koszy na śmieci na Zieleńcu Jasnodworska. Ponadto w ramach tego samego przetargu zostaną ustawione dwie ławki w pasie drogowym ul. Przasnyskiej. Jedna z nich będzie stała na wysokości budynku nr 14, druga zaś na wysokości budynku nr 18. Będą one dużym ułatwieniem dla osób starszych, którzy idąc z Zatrasia mogą na chwilę przysiąść idąc do pobliskiego sklepu, na pocztę, do WIMLu, czy też w stronę Przychodni przy ul. Elbląskiej 35. Łącznie daje to nam nowych 11 ławek w wyższym standardzie. Mam nadzieję,
że w przeciągu miesiąca lub dwóch ławki te już się pojawią. Ponadto w przyszłym roku,
w ramach wspomnianego projektu z budżetu partycypacyjnego, powstaną 33 nowe ławki i 22 kosze w tym samym stylu wzdłuż tzw. Broadwayu i w parku osiedlowym koło górki saneczkowej na Zatrasiu. Mam nadzieję, że małymi krokami uda się w ten sposób poprawić wygląd obu osiedli, jak również poprawić komfort mieszkańców. Kolejną ważną kwestią będzie remont ciągów pieszych znajdujących się na terenie wspomnianego zieleńca.

 

Wiktor Zając

 

Nowe ławki i kosze na Rudawce i na Zatrasiu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się