Aspołeczna Rada Osiedla WSM Żoliborz IV

problemy, Aspołeczna Osiedla Żoliborz - zdjęcie, fotografia
Informator Żoliborza 23/04/2017 13:03

Obecna Rada Osiedla Zoliborz IV działa w kadencji 2014-2017. Wg statutu WSM jest organem mającym obowiązek świadczenia pomocy mieszkańcom.

Zdecydowana większość członków Rady Osiedla WSM Żoliborz IV, nie dość, że nie zajmuje się aktywnie problemami mieszkańców, to często utrąca podejmowane przez nich inicjatywy.  Dnia 30 marca b.r. miało miejsce przedostatnie plenum Rady Osiedla tej kadencji. Prezes Stowarzyszenia p. Wiktor Zając przybył na plenum w celu przedstawienia oświadczenia o współpracy  organizacji z Radą Osiedla. Niestety, wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta Koźlicka nakazała opuścić mu salę zarzucając, iż nie jest członkiem spółdzielni i nie ma prawa przebywać na sali.

Wiktor Zając przekazał wiceprzewodniczącej oświadczenie dotyczące współpracy, lecz dyskusja skończyła się zlekceważeniem. Zgodnie z §1 ust. 2 Regulaminu Rady Osiedla uchwalonym przez Radę Nadzorczą 22.09.2008 r.: „Rada współdziała z innymi organami Spółdzielni oraz organizacjami społecznymi na rzecz gospodarczego i kulturalno-oświatwego rozwoju osiedla. Rada reprezentuje potrzeby mieszkańców w sprawach osiedla wobec właściwych terenowych organów administracji państwowej i samorządowej”.

Sytuacja jaka miała miejsce 30 marca na plenum była urągająca wszelkim zasadom życia społecznego, a agresywne zachowanie wiceprzewodniczącej p. E.Koźlickiej było szokiem. Miesiąc wcześniej, wiceprzewodnicząca p. E.Koźlicka  nie miała żadnych zastrzeżeń  do obecności W. Zająca na zebraniu. Mało tego, powiedziała mu osobiście, żeby  pozostał na sali i  nie uwzględniał wrogiej postawy części członków RO . Każde plenum rządziło się innymi zasadami. Rada Osiedla, która odbyła się w styczniu była prowadzona przez p. E. Koźlicką. Na to spotkanie z kolei wiceprzewodnicząca poprosiła, aby interesanci zapisywali się na listę w sekretariacie, co mieszkańcy włącznie z p. W. Zającem uczynili. Niestety już na plenum w lutym sytuacja się zmieniła. Prezes Zając zgłosił się do sekretariatu, jednak otrzymał odpowiedź odmowną nie i  mógł przyjść na spotkanie, ponieważ nie jest członkiem spółdzielni. Prezes Stowarzyszenia Zatrasie przybył na lutowe plenum, gdzie członkowie RO nie protestowali, mało tego, wiceprzewodnicząca – p. Beata Krasucka-Zwierzchowska udzieliła mu głosu, lecz  jego wypowiedź nie została  zapisana w protokole. Czy wszystkie protokoły z posiedzeń Rady Osiedla zmieniane są tak jak spodoba się ich członkom? Te zachowania idealnie przedstawiają obraz jak wolność słowa jest ograniczona w tych strukturach. Jak długo będziemy patrzeć na samowolę i samodzierżawie w Radzie Osiedla WSM Żoliborz IV? Podczas zamieszania w trakcie obrad jakie miały miejsce 30 marca, prezes p. Zając poruszył temat protokołu z poprzedniego plenum, lecz wiceprzewodnicząca zignorowała to pytanie. W międzyczasie swoją agresję zaczęli wyładowywać p. Stefania Dobrzańska – pełniąca do niedawna funkcję sekretarza Rady Osiedla oraz p. Mieczysław Sadowski – członek Komisji GZM. Prezes p. Zając zwrócił uwagę p. M. Sadowskiemu, że jest on członkiem Rady po to aby pomagać mieszkańcom. Zapytał, dlaczego pobiera apanaże jeśli obecność   mieszkańców którzy przychodzą do niego jak i do pozostałych członków z problemami wzbudza w Nim, tak głęboką i nieskrywaną niechęć i irytację. Odpowiedzi brak.

Zdaniem niektórych członków Rady mieszkańcy to: gawiedź, rozrabiacze i jątrzyciele, którzy denerwują członków tejże Rady.

Obecna Rada Osiedla jest strukturą zupełnie aspołeczną, mentalnie zakorzenioną 
w strukturach starego systemu totalitarnego. Nic dziwnego, ponieważ część członków jest stale wybierana od wczesnych lat 90-tych, ubiegłego stulecia. Często są to osoby powyżej 75 roku życia i trudno im realizować współczesne sposoby poprawy jakości życia mieszkańców.

Jej członkowie pobierają apanaże z pieniędzy mieszkańców Osiedla - wzrost o ponad 14% swoich poborów członkowie gładko uchwalili w listopadzie ubiegłego roku. Fakt ten świadczy o wyjątkowo egoistycznej postawie członków RO. W budżecie na rok 2017  przewidziano na wynagrodzenia członków RO 273 000  zł. - 1400 zł przewodniczący, 1200 zł prezydium, 1000 zł – pozostali członkowie.

Od kilku miesięcy funkcjonuje Stowarzyszenie Zatrasie, które przez Radę Osiedla jest ignorowane, a nawet dały się słyszeć nieuzasadnione, negatywne opinie wydawane przez członków RO. Stowarzyszenie Zatrasie działa społecznie. Podejmuje się spraw, których członkowie Rady Osiedla dotąd nigdy się nie podjęli i może stąd ta niechęć – Stowarzyszenie jest dla RO konkurencją, na tle której wyraźnie widać zaniechania RO.

Rada Osiedla, jest organem Spółdzielni bez umocowania w Ustawie o spółdzielczości, natomiast Stowarzyszenie Zatrasie jest podmiotem prawnym jako stowarzyszenie zwykłe. Ma na celu poprawianie jakości życia mieszkańców, szczególnie poprawę infrastruktury, ładu przestrzennego, estetyki, zieleni na Zatrasiu. Cele Stowarzyszenia, wydaje się, powinny być tożsame z celami RO. A tymczasem Osiedle zdecydowanie odstaje od pozostałych osiedli WSM.

 1. Uchwala RN nr 187/2016 z dnia 24.10.2016 zobowiązywała wszystkie Osiedla 
  do uchwalenia planu do 16 grudnia 2016 roku. Żoliborz IV był jedynym osiedlem we wszystkich zasobach WSM, w którym plan gospodarczo-finansowy na rok 2017, został zatwierdzony dopiero na lutowym plenum tego roku i był głosowany czterokrotnie. Nieuchwalenie planu w terminie, skutkuje niemożnością prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Podjęcie uchwał dotyczących planu gospodarczo-finansowego osiedla jest zarówno prawem jak i obowiązkiem RO. Ich nie podjecie przez RO może uzasadnić zwołanie przez Zarząd Zebrania Mieszkańców w celu odwołania biernych członków RO i powołania w ich miejsce nowych!
 2. Stowarzyszenie zajęło się problemem uporządkowania pasa rezerwy 
  ul. Broniewskiego, w sprawie którego Rada Osiedla w obecnej jak i w poprzednich kadencjach nie kiwnęła palcem. Członkowie Komisji GZM w Radzie Osiedla pp. Leszek Stanisławski oraz Mieczysław Lewandowski byli pomysłodawcami wpuszczenia samochodów na tzw. „Broadway” – aleję biegnącą od Szkoły Podstawowej Nr 92 
  do osiedlowego parku i utworzenia tam jak największej ilości miejsc do parkowania. Nie interesuje ich zupełnie czym było wyjątkowe założenie urbanistyczne stworzone przez pracownię architektoniczną Jacka Nowickiego, gdzie przede wszystkim dominować miała zieleń i wszelkie funkcje społeczne. Najlepiej jak wszystko pokryje kostka bauma i wszędzie będą  parkingi.
 3. Członkowie Komisji GZM są jednocześnie członkami Komitetu Garażowego i korzystają z garaży przy ul. Broniewskiego 7ABC. Dlaczego kierując się dobrem wszystkich mieszkańców Osiedla nie wydadzą zgody na wyburzenie zdegradowanych boksów garażowych na rzecz realizacji nowej inwestycji mieszkaniowej z dwoma poziomami parkingów podziemnych dla mieszkańców lub nie wystąpią o zmianę zapisów w planie miejscowym dotyczącej zmiany zagospodarowania jednostki terenowej na której mieszczą się ich garaże? Można byłoby tam wybudować kilkupoziomowy parking, który zaspokoiłby potrzeby całego osiedla.

W 2016 roku w spółdzielni odbyła się lustracja, jednym z zaleceń pokontrolnych jest ustalenie żeby członków Rady Osiedla obowiązywała dwukadencyjność. Większość członków Rady Osiedla pełnią swoją funkcję po kilka kadencji od niepamiętnych już czasów.

Bez względu na to, jak dobrą wolę będzie miał Zarząd WSM, czy Dyrekcja Adminstracji Osiedla to tylko mieszkańcy osiedla mogą poprawić działalność RO głosując z namysłem podczas kolejnych wyborów już 26 kwietnia o godz. 17:30 b.r. w Szkole Podstawowej Nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A.

Wzywamy Mieszkańców Zatrasia do udziału w Zebraniu. Czy jesteście zadowoleni z obecnej Rady Osiedla? Czy odczuwaliście do tej pory, aby obecna Rada Osiedla była pośrednikiem  między Wami, a Zarządem WSM lub Administracją Osiedla? Czy widzieliście ich kiedykolwiek reprezentujących Nas na Dzielnicowych Komisjach Problemowych czy Sesjach Rady Dzielnicy? Dlaczego ich kompetencje kończą się wewnątrz sali plenarnej w gmachu Administracji Osiedla? Czyżby reszta się nie liczyła?

Mieszkańcy obudźcie się! Ten jeden dzień, jaki poświęcicie sprawom naszego osiedla może odmienić zupełnie oblicze naszego otoczenia! Poświęćcie te kilka godzin, które mogą mieć później ogromny wpływ na rewaloryzację Zatrasia, gdzie w grę wchodzą nasze pieniądze, to na ile dobrze będzie się nam tu dobrze mieszkało! Nie pozwólcie aby nasze osiedle stało się ruiną!

Stowarzyszenie Zatrasie

 

 

 

 

Aspołeczna Rada Osiedla WSM Żoliborz IV komentarze opinie

 • Gość - niezalogowany 2017-05-02 08:00:48

  Stowarzyszenie Zatrasie prywatnie sterowana armia Zajaca. Uzywana do realizacji jego wlasnych celow pod przykrywka wspolpracy. Wspolpracy polegajacej na wymuszaniu i narzucaniu. Bez konsultacji z nami mieszkancami. Czlowiek nie bedacy czlonkiem Wsmu. Mieszkajacy z babcia i nie parajacy sie praca zawodowa. Realizujacy swoje wizje modernistyczne przez Stowarzyszenie. Tylko za te wizje zaplacimy my, mieszkancy zatrasia. Czlowiek ogromnie sfrustrowany nalezacy do PiS. Starajacy sie o stolek w dzielnicy.

 • Gość - niezalogowany 2017-05-02 08:01:26

  Stowarzyszenie Zatrasie prywatnie sterowana armia Zajaca. Uzywana do realizacji jego wlasnych celow pod przykrywka wspolpracy. Wspolpracy polegajacej na wymuszaniu i narzucaniu. Bez konsultacji z nami mieszkancami. Czlowiek nie bedacy czlonkiem Wsmu. Mieszkajacy z babcia i nie parajacy sie praca zawodowa. Realizujacy swoje wizje modernistyczne przez Stowarzyszenie. Tylko za te wizje zaplacimy my, mieszkancy zatrasia. Czlowiek ogromnie sfrustrowany nalezacy do PiS. Starajacy sie o stolek w dzielnicy.

 • gość 2017-05-02 09:09:55

  Jak z PIS to już do obśmiania?

 • Gość - niezalogowany 2017-05-02 12:25:45

  Jakiego obsmiania. To tylko sucha informacja taka sama, ze za fanaberie Zająca zaplace ja i reszta sasiadow z Zatrasia. Zreszta model dzialania zza plecow nie ponoszac zadnej odpowiedzialnosci, napuszczajac ludzi na siebie jest dosc spojny z modelem pisu. Widac na kim Zając sie wzoruje i stosuje jak widac z powodzeniem.

 • gość 2017-05-02 14:38:40

  Co za bzdury, przecież stara Rada Osiedla to są pisowcy. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej nawet kandydowała z listy Pis w czasie wyborów. Co przynależność partyjna ma do rzeczy z obrzydliwą kostką Bauma, spartaczoną termoizolacją, kałużami na bitej drodze (w środku Warszawy!), szlabanami, złą organizacją ruchu itp., itd. Super, że są ludzie, którzy mają czas, aby się tym zająć.

 • Gość - niezalogowany 2017-05-03 08:25:21

  A co ma piernik do wiatraka. Ja pisze ze Zając zalozyl stowarzyszenie zatrasie po to aby robic swoje za moje pieniadze bez pytania sie mnie o zdanie. Czy ja chce miec MODERNISTYCZNY wyglada zatrasia za ktory zaplace o wiele wiecej? NIE. Poza tym poki co to Zajac zrobil kompletnie nic. No moze poza tym ze wsadzil swoich do obecnej rady. A mlody przedstawiciel stowarzyszenia zatrasie przy wlasnej prezentacji podczas kandydowania sie totalnie zblaznil. Pomijam juz fakt ze mieszka na zatrasiu rok. ROK! Banach totalna choragiewka. Pojdzie tam gdzie dadza wiecej. Pokazcie mi mlodych zaangazowanych ludzi ktorzy robia cos dla mnie bezinterwsownie. Nowa rada kompletnie nie rozni sie od poprzednich. Glosowanie o 2 w nocy przeciez to totalna mistyfikacja. Ulotki na zabraniu miwiacy na kogo glosowac ktore zrobilo stowarzyszenie zatrasie. Instrukcje ze stiwarzyszenia zatrasie na telefony jak kto ma glosowac. Artykuly oczerniajace tuz przed wyborami. Ten czlowiek i to cale stowarzyszenie zatrasie kompletnie sie nie rozni od ludzi ktorych obrzuca blotem.

 • gość 2017-05-04 08:54:06

  Nikt nikomu nie zabrania tworzyć stowarzyszeń ani kandydować w wyborach do rady - gość niezalogowany też może to zrobić. Skoro udało się Stowarzyszeniu Zatrasie wprowadzić swoich ludzi do Rady Osiedla, to świadczy tylko i wyłącznie o skuteczności - WSM jest tak zorganizowane, aby zniechęcić ludzi do działania. Skuteczni wygrywają, a nie rozpisują się na forach. O jakich pieniądzach mowa? Jeśli chodzi o Banacha, to się zgadzam. A po co obrażać innych ludzi, którzy się angażują w stowarzyszenie - przecież jeden człowiek nic by sam nie zdziałał, a wszyscy są dorośli i wiedzą co robią. A to że mieszka na osiedlu rok? I co z tego? Przynajmniej wiadomo, że nie należy do żadnego układu wsmowskiego. Nikt nikogo błotem nie obrzuca, ale jak działacze Rady Osiedla biorą po 1000 zł za dwa spotkania w miesiącu, to muszą być przygotowani na to, że ktoś w końcu oceni ich tzw. pracę. Super że znalazł się odważny. A co do młodych robiæcąch coś dla gościa niezalogowanego bezinteresownie. A co gość niezalogowany robi dla młodych bezinteresownie?

 • gość 2017-05-08 08:46:09

  Do niezalogowany. Jestem ciekaw czy tak łatwo będzie stanąć twarzą w twarz z osobami wymienionymi z nazwiska w kilku wpisach a także w odezwie do mieszkańców zatrasia aby zapoznali się z kandydatami do RO. W tych wypocinach znalazło się sporo epitetów a właściwie same oczerniające wymieniane nazwiska. Otóż za takie pomówienia można trafić na salę rozpraw. Frustracja wynikająca z postrzegania otaczającej rzeczywistości wywołała spory poziom agresji. Nie rozmawiasz osobo merytorycznie ale walisz na oślep. bo ten to taki a ten z pis-u ( no i co z tego?) nie podoba się stowarzyszenie... a co ty o nich wiesz? dlaczego powstało? ano powstało żeby zamknąć budowę osiedla od strony północnej. Zlikwidować ten syf na który patrzą i mieszkańcy i goście. Więc niezalogowany przestań pluć jadem bo sam się nim zatrujesz

 • Wiktor Zając - niezalogowany 2017-05-11 00:15:31

  Sprostowanie dla niezalogowanego. Jestem zameldowany w osiedlu Żoliborz IV od 1991 r! W prawdzie na Rudawce. Na Zatrasiu z kilkuletnią przerwą mieszkam od 1997! Czy ponad ćwierć wieku to dla niezalogowanego rok?? Chętnie się spotkam z niezalogowaną osobą i porozmawiamy! Są to pomówienia na mój temat! Nieczynny zawodowo? Jestem studentem i to na studiach stacjonarnych - więc trudno, żeby był czynny zawodowo. Od 2014 r. jestem czynnym członkiem Stowarzyszenia Żoliborzan, Stowarzyszenie Zatrasie powstało w ubiegłym roku, gdzie Zarząd Stowarzyszenia Żoliborzan sam twierdził, że założenie osobnego stowarzyszenia na naszym osiedlu będzie bardziej kluczowe dla poprawy funkcjonowania naszego osiedla, bo trudno, żeby Stowarzyszenie Żoliborzan zajmowało się wszystkim w naszej dzielnicy. Podobnie było ze Stowarzyszeniem Nowy Żoliborz, które też powstało dzięki namowie przedstawicieli Stowarzyszenia Żoliborzan. Na tym polega specyfika Żoliborza, że tworzą się prospołeczne organizacje działające na pożytek nas mieszkańców. Moje fanaberie o modernistycznym Zatrasiu... absolutnie nie zamierzam, aby mieszkańcy naszego osiedla mieli zapłacić za kompleksową modernizację elewacji wszystkich budynków! To nie są moje wymysły, a jedynie realizowanie zamierzeń zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym w 2007 r., czyli po termomodernizacji osiedla. Teraz osiedle staje przed wyzwaniem remontu niektórych budynków, które można zrobić na prawdę bardzo dobrze i będą świetnie korespondowały z resztą Żoliborza. To podniesie wartość naszego osiedla i fakt, że nie jesteśmy osiedlem 2 czy 3 sortu! Wiadomo, ze z biegiem lat jak remont przejdą niektóre budynki to dojdą następne z uwagi na upływ czasu, bieżącą degradację, jak również bylejakość wykonania tych modernizacji. To pozwoli, że Zatrasie nawet za 3 lata może się znacząco różnić na korzyść w stosunku do stanu obecnego. Niech osoba która tak uważa, że Zając jest taki zły nie myśli że jest bezkarna, ponieważ domyślam się kto za tym stoi! Pan Zając nic nie zrobił? Gdyby nie on i grupa innych mieszkańców współpracujących z nim nie ruszyła tematu drogi dojazdowej to nie wiem czy poprzednia rada, czy ktokolwiek inny ruszyłby ten temat! Jakoś wcześniej ten temat w ogóle nie istniał! Notabene mieszkam na tym osiedlu dłużej niż p. Koźlicka i sprawy naszego osiedla doskonale są mi znane, znam praktycznie każdą klatkę! Dlaczego osoba niezalogowana nie zajęła się sprawą parkingów? Czy osoba niezalogowana zrobiła cokolwiek by poprawić jakość życia mieszkańców w zasobach WSM Żoliborz IV? Pozdrawiam Osobę Niezalogowaną!

 • Ech - niezalogowany 2017-05-11 09:28:19

  "Na co wasze swary głupie, wszak i tak skończymy w zupie"

 • gość 2017-06-19 18:11:16

  Kilka pytań dotyczących zainstalowania szlabanu przy ul Przasnyskiej 14a.
  Ciekawa jestem kto (personalnie) jest zleceniodawcą zainstalowania tego szlabanu ?
  Jak nazywa się firma, która to zrealizowała i czy była wytypowana na zasadzie konkursu ?
  Ile ta inwestycja wraz z pilotami kosztowała i czy przypadkiem nie towarzyszy tej inwestycji kolesiostwo (korupcja) ?
  Czyjej wygodzie ma to przedsięwzięcie służyć, czy nie lepiej było by poprawić nawierzchnie tej osiedlowej uliczki ?
  Czy ten szlaban nie utrudni dojazdu pogotowia i innych służb, oraz kurierów do starszych i samotnych lokatorów ?

 • gość 2017-06-22 16:22:14

  Pani "gość" pisząca powyżej zadała trafne pytania, ale pracownicy WSM robią co chcą
  i zupełnie nie przejmują się tym co tu piszemy, tylko uśmiechają się zza biurek z wysokimi pensjami.
  Szkoda czasu na opisywanie samowolki WSM, przykładów jest wiele, lecz to nic nie zmieni, do czasu...

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez izoliborz.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG MEDIA SP z o o z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"